Recensie|13 minuten – Sarah Pinborough

"Ik moet stoppen met bang zijn om te slapen. Ik moet ophouden met bang zijn voor wat er in het donker op mij wacht. Het hoorde niet bij mijn plan om bang te zijn. Het past niet bij mij om bang te zijn." Titel: 13 minuten Auteur: Sarah Pinborough Uitgeverij: Best of YA Genre: Young … Recensie|13 minuten – Sarah Pinborough verder lezen